Veiledningsdagen har plass til 25 gruppeledere som benytter  programmet Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage

Påmeldingsfrist: 15. februar 2017 (men det kan bli fulltegnet tidligere)

For norske gruppeledere innen Dinosaurskoleprogrammet er deltakelsen gratis. For å dele på godene; settes det begrensninger på antall deltakere fra hver enhet (barnehage/skole) og hver kommune. Antall settes i første omgang til maks 2 deltakere per enhet og maks 4 deltakere per kommune. Ved ledig kapasitet vil kommuner med stor aktivitet innen Dinosaurskolen tildeles flere plasser.

Eventuelt resterende plassene fordeles etter utløpt påmeldingsfrist 15. februar. Send e-post til kontakt@deutroligearene.no ved ønske om restplasser.

Dagen vil ha fokus på ulike problemstillinger knyttet til Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage.

RKBU Vest, Uni Research ligger nær Bergen busstasjon og Bergen sentrum og det finnes mange hoteller i gangavstand. Bybanen stopper like utenfor kurslokalet. Deltakende enheter ordner og dekker selv eventuell reise og overnatting.

Deltakerne møter med klargjorte opptak og konkrete problemstillinger fra egne grupper. Aktuelt videoklipp bør være godt forberedt og lett å finne frem til. For å benytte tiden mest mulig effektivt; oppfordrer vi dere til å ta med opptakene i et ordinært format for avspilling via PC og projektor; – les minnepenn eller annen separat lagringsenhet.

Utenlandske deltakere blir prioriterte bare i tilfelle ledige plasser og det vil da tilkomme en deltakeravgift. Kontakt i så tilfelle kontakt@deutroligearene.no

NB! For å kunne melde deg på må du være registrert bruker og innlogget på DUÅs hjemmeside. Trykk «Registrer deg» (under) for å bli registrert bruker. Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navn, arbeidsplass, e-postadresse, etc. direkte til påmeldingslisten og du trenger bare å skrive inn navnet ditt i ruten under; – før du bekrefter ved å trykke «Send inn påmeldingen».

I løpet av få dager får du en bekreftelse via E-postadressen din om registrert påmelding. (Vår automatiske svartjeneste er dessverre ute av drift p.t., men vi jobber med å ordne dette.)

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no