Konsultasjonsdag dagen etter DUÅs fagdag i Bergen; FORELDREPROGRAMMENE 3 -12 år

Konsultasjonsdagen vil bli avholdt ved RKBU Vest, Bergen (se kart) onsdag 1. juni kl. 9.00 – 15.00

Antall detakere: 15

Trainer Siri Gammelsæter, RKBU Midt, NTNU leder dagen

Påmeldingsfrist senest 30. april, men plassene tildeles etter prinsippet «Første mann til mølla» og kan bli fulltegnet tidligere.

Deltakelse er gratis for gruppeledere innen De Utrolige Årene

Ta med videopptak og problemstillinger til dagen. Meld gjerne inn problemstillinger til trainer per e-post i forkant.

NB! For å kunne melde deg på må du være registrert bruker og innlogget på DUÅs hjemmeside. Trykk «Registrer deg» (under) hvis du ikke er registrert bruker ennå. Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navnet, arbeidsplass, E-postadresse, etc. direkte til påmeldingslisten og du trenger bare å skrive inn navnet ditt i ruten under; før du bekrefter ved å trykke «Send inn påmeldingen».

Du vil da umiddelbart få en bekreftelse her på hjemmesiden, samt bekreftelse via din registrerte E-postadresse.

Påmelding

Kurset er fulltegnet. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no