Ledes av: Trainer Jamila Reid, The Incredible Years, Seattle, USA

Konsultasjonsdagen har plass til 20 gruppeledere som benytter Dinosaurskoleprogrammet for klasserom, SFO og barnehage

Påmeldingsfrist: 20. desember 2013

For gruppeledere innen ett av Dinosaurskoleprogrammene er deltakelsen gratis. For å dele på godene; settes det begrensninger på antall deltakere fra hver kommune/ enhet. Antall settes i første omgang til to deltakere per kommune enten den 23. eller den 24 januar. Ved ledig kapasitet vil kommuner med stor aktivitet innen Dinosaurskolen tildeles flere plasser. Eventuelt resterende plassene fordeles etter utløpt påmeldingsfrist 1. desember.

Kurslokalet ligger nær Trondheim sentrum og det finnes mange hoteller innen gangavstand. Deltakende enheter ordner og dekker selv eventuell reise og overnatting.

Deltakerne møter med klargjorte opptak og konkrete problemstillinger fra egne grupper; der aktuelt klipp er godt forberedt og lett å finne frem til. For å benytte tiden mest mulig effektivt; oppfordrer vi dere til å ta med opptakene i et ordinært format for avspilling via PC m/projektor; – les DVD, minnepinne eller annen separat lagringsenhet.

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no