Dato: 29. april 2022

Tid: 9.00 – 15.00

Sted: RKBU Vest, Nygårdsgaten 112/114, BERGEN

Samlingen vil ha fokus på bruk av oppdaterte ADHD-sløyfer i programmet

Samlingen er bare for de som allerede har mottatt opplæring i bruk av ADHD-sløyfene.

Meld inn problemstillinger til veileder og ta med videoopptak som belyser problemstillinger knyttet til gruppedriften.

Veiledere: Bjørn Brunborg, RKBU Vest, NORCE

Kontaktinformasjon

 

Påmeldingsfrist 10.april 2022

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no