Dato: 29. april 2022

Tid: 9.00 – 15.00

Sted: RKBU Vest, Nygårdsgaten 112/114, BERGEN

Meld inn problemstillinger til veileder og ta med videoopptak som belyser problemstillinger knyttet til gruppedrift.

Veiledere: Kari Walmsness, RKBU Midt-Norge, NTNU

Kontaktinformasjon

Påmeldingsfrist 20.april 2022

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no