De Utrolige Årene inviterer til opplæring i DUÅs Babyprogram ved RKBU Vest i Bergen 3. og 4. februar 2021, begge dager kl.09.00 – 16.00 (NB: Med forbehold om endringer av datoer pga. Covid-19).

DUÅs babyprogram 
Monica Sture og Bjørn Brunborg vil være ansvarlig for denne opplæringen.

I første omgang inviteres kommuner som allerede har De Utrolige Årene godt implementert i sin kommune, og som har avtalt opplæring og implementering av babyprogrammet med De Utrolige Årene. Dersom din kommune ønsker å ta i bruk babyprogrammet, og ønsker å delta på opplæring, ber vi om at du tar kontakt med: Bjørn Brunborg (bjbr@norceresearch.no) eller Monica Sture (monica.sture@helse-bergen.no) for ytterligere informasjon og evt inngåelse av avtale
(Søknadsskjema). Minimum tre kommende gruppeledere må læres opp.

Les mer om programmet HER

Påmeldingsfrist: 25. januar 2021

Workshopen er gratis for norske enheter som har underskrevet implementeringsavtale m/DUÅ-Norge, RKBU eller RBUP.

NB! For å kunne melde deg på må du være registrert bruker og innlogget på DUÅs hjemmeside. Trykk «Registrer deg her» for å bli registrert bruker. Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navnet, arbeidsplass, E-postadresse, etc. direkte til påmeldingslisten og du trenger bare å skrive inn navnet ditt i ruten under; før du bekrefter ved å trykke «Send inn påmeldingen».

I løpet av noen få dager får du en bekreftelse via din registrerte E-postadresse, samt utfyllende informasjon om workshopen.

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no