Barn leker. Bilde: Unsplash

Workshop i DUÅ-foreldreveiledning 3-6 år (Førskolealder)

På workshop i DUÅ-foreldreveiledning 3 – 6 år  blir det gitt opplæring i å være gruppeleder i DUÅs foreldreprogram for foreldre/familier med barn i alderen 3 – 6 år, med kjente risikofaktorer eller utviklede atferds- og/eller samspillsvansker. Les om programmet her (merk at du må scrolle ned til «Foreldreveiledning 3-6 år»). 

Opplæringen går som en 3-dagers fysisk workshop fra 27.-29. august 2024 ved RKBU Vest i Bergen, og kvalifiserer til å drive foreldreveiledningsgrupper i DUÅ Foreldreprogram 3 – 6 år.

Ved å melde seg på denne workshopen, blir du også en del av etterutdanningen «Foreldreveiledning rettet mot barn i alderen 3-12 år», som går via RKBU Nord, UiT. Deltakelse på workshop inngår som et av de obligatoriske opplæringskravene ved etterutdanningen. Du kan lese mer om etterutdanningen her.

Det forutsettes  at fagpersoner er klar til å gå i gang med foreldreveilednings grupper enten høst-24 eller vår-25 på etterutdanningen. Det fordrer at student og arbeidsgiver i god tid før workshop/gruppelederopplæring starter rekruttering av foreldre til ny gruppe. Rekrutteringsprosessen kan være tidkrevende, dette må derfor gjøres i god tid.

Etterutdanningen er godkjent med 47 timer som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Merk! Den 12. september 2024  kl. 09:00-12:00 arrangeres en halv dag med digital teori- og refleksjonssamling for alle som deltok på workshop. Deltakere får tilsendt Teams-lenke til arrangementet når de blir godkjent for deltakelse på workshop. Deltakelse på teori- og refleksjonssamling inngår som et obligatorisk opplæringskrav ved etterutdanning.

Våren 2025 arrangeres det en to-dagers fysisk fagsamling med obligatorisk oppmøte for gruppeledere som er i gang med eller har gjennomført 1. gruppeforløp med foreldreveiledningsgrupper. Dato og sted er foreløpig ikke fastsatt.

Dato for workshop: 27. – 29. august 2024
Tid: 09.00 – 16.00
Sted: RKBU Vest, Bergen 
Påmeldingsfrist: 10 .juni 2024

Kursholder: Mentor i Foreldreprogrammet 3-12 år (navn kommer)

Kostnader i forbindelse med opplæring

Kostnader forbundet med opplæring, materiale og veiledning er dekket via årlige tilskudd fra Helsedirektoratet til de regionale kunnskapssentrene RKBU/RBUP.

Tjenestene må selv dekke reiser og opphold i forbindelse med opplæring og veiledning, samt driftsutgifter og tidsbruk til fagpersoner i tjenestene. Siden de regionale kunnskapssentrene er organisert noe ulikt, kan regionale forskjeller på kostnader forekomme. Sjekk med ditt nærmeste RKBU/RBUP med tanke på dette.

Bekreftelse av påmelding og tildeling av plass på workshop

For å kunne delta på workshop du må ha fullført bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 180 studiepoeng i helse-, sosial- psykologi- eller pedagogiske fag, samt ha en stillingstilknytning (minimum 50%) innenfor relevant tjeneste i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

Det må foreligge en implementeringsavtale med De Utrolige Årenes (DUÅs) kontor ved enten RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge eller RBUP Øst og Sør før opptak.

Bekreftelse på registrert påmelding kommer til din registrerte epostadresse i løpet av få dager. Før endelig tildeling av plass på workshopen vil DUÅs administrasjon ta kontakt for å forsikre seg om at påmeldte enhet og deltaker er kvalifisert og klare for oppstart av grupper.

Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på. Da hentes navn, arbeidsplass, epostadresse, etc. automatisk til påmeldingslisten – du trenger kun å skrive inn navnet ditt i påmeldingsskjemaet under og trykke «Send inn påmeldingen».

Du må være innlogget med din brukerprofil for å sende inn påmelding. Har du ikke brukerprofil? Opprett brukerprofil her.

Foreign participant?

A participation fee will be added for foreign participants. Inquiry from foreign participants please contact DUÅ-Norge at kontakt@deutroligearene.no or by phone +47 77 66 03 98.

Påmelding

Du må registrere deg eller logge deg inn før du kan melde deg på kurs/workshop.

Er du ny bruker, lag brukernavn og passord, trykk Registrer og fyll inn informasjon merket* og meld deg på.

Er du tidligere registrert, fyll inn brukernavn og passord, trykk Logg inn og meld deg på. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no