Vi inviterer til teorisamling i Tromsø 7. – 9. februar

Dette er en obligatorisk samling for studentene på DUÅs videreutdanningen i foreldreveiledning 3-12 år, men er også åpen for gruppeledere i de øvrige DUÅs programmene.

Se programmet under

De som ikke er studenter på DUÅs foreldreveiledning, melder seg på via portalen under

vinter_tromso_tiller-foto

Klokkeslett Tirsdag 7.2

Sted: MH Aud 7

Onsdag 8.2

Sted: TEO H1 Aud 1

Torsdag 9.2

Sted: TANN 1.150 Aud

09:15 DUÅ historikk og begrunnelse
v/ Professor emeritus og trainer Willy-Tore Mørch
Sosial læringsteori
v/ Psykologspesialist og mentor Odd Fyhn
Barn utsatt for seksuelle overgrep og vold
v/ Seniorrådgiver Venke Giske, Barnehuset i Tromsø
10:15 Anvendt atferdsanalyse: seleksjon av atferd ved sine konsekvenser og nevrobiologiske prosesser
v/ Professor emeritus og trainer Willy-Tore Mørch
Atferdsvansker
v/ Psykologspesialist og trainer Siri Gammelsæter
Barn utsatt for seksuelle overgrep og vold v/Seniorrådgiver Venke Giske, Barnehuset i Tromsø
11:15 Anvendt atferdsanalyse: seleksjon av atferd ved sine konsekvenser og nevrobiologiske prosesser v/Professor emeritus og trainer Willy-Tore Mørch Atferdsvansker
v/ Psykologspesialist og trainer Siri Gammelsæter
Barnepsykiatriske tilstandsbilder og atferdsforstyrrelser v/ Førsteamanuensis Thomas Jozefiak
12 – 13 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj
13:15 Kognitiv Atferdsterapi
Teori og metoder
v/Psykologspesialist Anne-Lise Fredriksen
NB! Bytte av sted: MH aud 6

Om barns tidlige utvikling
v/ Førsteamanuensis Charlotte Reedtz

Barnepsykiatriske tilstandsbilder og atferdsforstyrrelser
v/ Førsteamanuensis Thomas Jozefiak
14:15 Kognitiv Atferdsterapi Teori og metoder
v/Psykologspesialist Anne-Lise Fredriksen
Om barns tidlige utvikling
v/ Førsteamanuensis Charlotte Reedtz
Implementering
v/psykologspesialist og mentor Bjørn Brunborg og PMTO-konsulent Kristin Richardsen
15:15 Sosial læringsteori
v/Psykologspesialist og mentor Odd Fyhn
Tilknytning
v/ Førsteamanuensis Charlotte Reedtz
Implementering v/psykologspesialist og mentor Bjørn Brunborg og PMTO-konsulent Kristin Richardsen

NB! For å kunne melde deg på må du være registrert bruker og innlogget på DUÅs hjemmeside. Trykk «Registrer deg» (under) hvis du ikke er registrert bruker ennå. Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navn, arbeidsplass, e-postadresse, etc. direkte til påmeldingslisten og du trenger bare å skrive inn navnet ditt i ruten under før du bekrefter ved å trykke «Send inn påmeldingen». (Vår automatiske svartjeneste er dessverre ute av drift p.t. Vi jobber med å ordne dette.)

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no