Dato: 29. april 2022

Tid: 9.00 – 15.00

Sted: RKBU Vest, Nygårdsgaten 112/114, BERGEN

Meld inn problemstillinger til veileder og ta med videoopptak som belyser problemstillingene din.

Veileder:

  • Ty Rivå, mentor i opplæring, RBUP Øst og Sør

Kontaktinformasjon

 

Påmeldingsfrist 1.april 2022

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no