Informasjon om studiestart i DUÅs videreutdanning 2017

Alle nye studenter (studie start høst 2017 ) på videreutdanningen møter til generell informasjon mandag 21. august kl. 13:00 – 15:30 i RKBU Vest, Bergen. 

Kart: RKBU Vest, Bergen

Tidspunktet for workshopene er 22 – 24 august, kl. 08:30 – 16:00, alle dager.

For studentene: husk å betale semesteravgift innen 20. august

Du finner timeplanen her + mer info
Studieplan2017