De Utrolige Årene inviterer til opplæring i DUÅs Babyprogram. Det vil bli avholdt to workshoper i uke 42.

Workshop 1: 13. og 14. oktober 2014
Workshop 2: 15. og 16. oktober 2014

Begge workshopene arrangeres ved universitetet i Tromsø. For deltakere som er avhengig av reise, kan det innvilges reisestøtte med inntil kr. 3750,- pr. deltaker på bakgrunn av søknad til DUÅ-kontoret.

I første omgang inviteres kommuner som allerede har De Utrolige Årene godt implementert i sin kommune, og som har avtalt opplæring og implementering av babyprogrammet med De Utrolige Årene. Dersom din kommune ønsker å ta i bruk babyprogrammet, og ønsker å delta på opplæring, ber vi om at du tar kontakt med: Bjørn Brunborg (bjorn.brunborg@helse-bergen.no) eller Monica Sture (monica.sture@helse-bergen.no) for ytterligere informasjon og evt inngåelse av avtale.

Søknadsskjema angående implementering av Babyprogrammet

NB! For å kunne melde deg på må du være registrert bruker og innlogget på DUÅs hjemmeside. Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navnet, arbeidsplass, E-postadresse, etc direkte til påmeldingslisten og bare noen supplerende opplysninger kreves i tillegg. Se under:

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no