Opplæring for å bli gruppeleder innen DUÅs Dinosaurskole i smågruppe, barn 4 – 8 år. Smågruppeprogrammet benyttes i målrettet forebygging og i behandling av barn angående atferds- og sosiale vansker.

Opplæringen kvalifiserer for å drive grupper innen Dinosaurskole i smågruppe, – enten som behandling i BUP eller som målrett tiltak for barn i PPT, skole, barnehage, etc.

Kursholder: Kari Walmsness, DUÅ-mentor, RKBU Midt-Norge, NTNU

Maks antall deltakere per workshop: 20

Dato: 3-5. juni 2024
Sted: RKBU Midt-Norge
Adresse: Klostergata 46 7030 Trondheim

Kostnader i forbindelse med opplæring

Kostnader forbundet med opplæring, materiale og veiledning er dekket via årlige tilskudd fra Helsedirektoratet til de regionale kunnskaps sentrene RKBU/RBUP.

Tjenestene må selv dekke reiser og opphold i forbindelse med opplæring og veiledning, samt driftsutgifter og tidsbruk til fagpersoner i tjenestene. Siden de regionale kunnskapssentrene er organisert noe ulikt, kan regionale forskjeller på kostnader forekomme. Sjekk med ditt nærmeste RKBU/RBUP med tanke på dette.

Kostnader i forbindelse med opplæring

Kostnader forbundet med opplæring, materiale og veiledning er dekket via årlige tilskudd fra Helsedirektoratet til de regionale kunnskaps sentrene RKBU/RBUP.

Tjenestene må selv dekke reiser og opphold i forbindelse med opplæring og veiledning, samt driftsutgifter og tidsbruk til fagpersoner i tjenestene. Siden de regionale kunnskapssentrene er organisert noe ulikt, kan regionale forskjeller på kostnader forekomme. Sjekk med ditt nærmeste RKBU/RBUP med tanke på dette.

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no