Dato/Tid
29/09/2021 - 01/10/2021
kl. 09:00 - 16:00

Sted
RKBU Midt, Klostergata 46, 7030 Trondheim

Kategori


Opplæring for å bli gruppeleder i DUÅs Dinosaurskole i smågruppe, barn 4 – 8 år. Smågruppeprogrammet benyttes i målrettet forebygging og i behandling av barn med atferds- og sosiale vansker.

Opplæringen kvalifiserer til å drive grupper i Dinosaurskole i smågruppe, – enten som behandling i BUP eller som målrettet tiltak for barn i PPT, skole, barnehage, etc.

Sted: Trondheim, ved RKBU Midt. Lenke til kart finner du her. Dato: 29. september – 1. oktober.
Tid:  Onsdag 29. september kl. 09.00 – 16.00, torsdag 30. september og fredag 1. oktober kl. 08.30-15.30.

NB! Legg merke til ulike tidspunkt første dag og de to siste dagene.

Kursholder: Kari Walmsness, DUÅ-mentor, RKBU Midt-Norge, NTNU og Janne Evertsen, DUÅ-mentor, RKBU Nord, UiT.

Maks antall deltakere på workshopen: 20.

Påmeldingsfrist: 15.september.

Kostnader forbundet med opplæring, materiale og veiledning er dekket via årlige tilskudd fra Helsedirektoratet til de regionale kunnskapssentrene RKBU/RBUP. Tjenestene må selv dekke reiser og opphold i forbindelse med opplæring og veiledning, samt driftsutgifter og tidsbruk til fagpersoner i tjenestene. Siden de regionale kunnskapssentrene er organisert noe ulikt, vil regionale forskjeller på kostnader kunne forekomme. Sjekk med ditt nærmeste RKBU/RBUP i forhold til dette, kontaktinfo her.

For any foreign participants, a participation fee will be added. Inquiry from any foreign participants: contact DUÅ-Norge at kontakt@deutroligearene.no or by phone +47 77 66 03 98.

For å starte Dinosaurskole i smågruppe forutsettes det at organisasjonen allerede har implementert og stabilisert ett av følgende programmer; Førskolealderprogrammet for foreldre, Skolealderprogrammet for foreldre eller DUÅs skole- og barnehageprogram, – og har inngått skriftlig implementeringsavtale med DUÅ-Norge, RKBU/RBUP angående Dinosaurskoleprogrammet.

Les mer om programmet her: Dinosaurskole i smågruppe

Før endelig tildeling av plasser på workshopen vil DUÅs administrasjon ta kontakt og forsikre seg om at hver påmeldt enhet og deltaker er kvalifiserte og klare for oppstart.

Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navnet, arbeidsplass, e-postadresse, etc. direkte til påmeldingslisten og du trenger bare å skrive inn navnet ditt i ruten under; før bekreftelse ved å trykke «Send inn påmeldingen».

Påmelding

Du må registrere deg eller logge deg inn før du kan melde deg på kurs/workshop.

Er du ny bruker, lag brukernavn og passord, trykk Registrer og fyll inn informasjon merket* og meld deg på.

Er du tidligere registrert, fyll inn brukernavn og passord, trykk Logg inn og meld deg på. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no