Opplæring for å bli gruppeleder i DUÅs Dinosaurskole i smågruppe, barn 4 – 8 år. Smågruppeprogrammet benyttes i målrettet forebygging og i behandling av barn med atferds- og sosiale vansker.

Opplæringen kvalifiserer til å drive grupper i Dinosaurskole i smågruppe, – enten som behandling i BUP eller som målrett tiltak for barn i PPT, skole, barnehage, etc.

Sted: RKBU Midt-Norge, underetasje, Klostergata 46, 7030 Trondheim
Dato: 30. januar – 1. februar
Tid: Dag 1 avholdes fra kl. 9.00 – kl. 16.00, dag 2 og 3 kl. 8.30 – 15.30.

NB! Legg merke til ulike tidspunkt fra dag til dag.

Kursholder: Kari Walmsness, DUÅ-mentor, RKBU Midt-Norge, NTNU og Janne Evertsen, DUÅ-mentor, RKBU Nord, UiT

Maks antall deltakere på workshopen: 20

Påmeldingsfrist: 16. januar 2019

Workshopen er gratis for norske enheter som har underskrevet implementeringsavtale m/DUÅ-Norge, RKBU Nord, UiT. For eventuelle utenlandske deltakere tilkommer det en deltakeravgift på 600 €. Dette inkluderer workshopmateriell og lunsj alle tre dagene. Forespørsel om eventuelle utenlandske deltakere; kontakt DUÅ-Norge på kontakt@deutroligearene.no eller på telefon +47 73 41 24 18.

For å starte Dinosaurskole i smågruppe forutsettes det at organisasjonen allerede har implementert og stabilisert ett av følgende programmer; Førskolealderprogrammet for foreldre, Skolealderprogrammet for foreldre eller DUÅs skole- og barnehageprogram, – og har inngått skriftlig implementeringsavtale med DUÅ-Norge, UiT angående Dinosaurskoleprogrammet. Les mer om programmet her:  Dinosaurskole i smågruppe

Før endelig tildeling av plasser på workshopen vil DUÅs administrasjon ta kontakt og forsikre seg om at hver påmeldt enhet og deltaker er kvalifiserte og klare for oppstart.

Søknadsskjema finnes her

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no