Denne workshopen er bare for deltakere fra enheter som allerede har implementert programmet. Les vilkår

Enheter fra Trøndelag prioriteres til denne workshopen, men andre kan også søke plass.

Tilsvarende workshop er også satt opp på Karmøy i løpet av mai og i Bergen over sommeren 2018 (dato for workshopen i Bergen legges ut snart). Se kurskalender

Opplæringen kvalifiserer for å drive grupper innen Dinosaurskole i hele barnehageavdelinger (3 – 6 år), førskolegruppe med barn fra flere avdelinger, hele skoleklasser (1.-2. klasse), og SFO-grupper.

Sted: Verdal tirsdag 5. – torsdag 7. juni. Dag 1 avholdes fra kl. 9.30 – kl. 16.30, dag 2 og dag 3 kl. 9.00 – 16.00. NB! Legg merke til ulike tidspunkt fra dag til dag! 

Kursholdere: Janne Evertsen, DUÅ-mentorer og universitetslektor, RKBU-Nord, UiT Norges arktiske universitet

Maks antall deltakere per workshop: 25

Påmeldingsfrist: 22.mai 2018 (eller til alle plassene er fordelte)

Workshopen er gratis for norske enheter som har underskrevet implementeringsavtale m/DUÅ-Norge, RKBU Nord, UiT.

Ved ledig kapasitet kan utenlandske deltakere tildeles plass på workshopen. For utenlandske deltakere vil det i tilfelle være en deltakeravgift på 600 €. Aktuelle utenlandske deltakere kan kontakte DUÅs stab på kontakt@deutroligearene.no

Før endelig tildeling av plasser til workshopene, vil DUÅs administrasjon forsikre seg om at hver påmeldt enhet og hver deltaker er kvalifiserte for deltakelse. Dere vil kunne bli kontaktet angående antall deltakere fra enheten, hvis etterspørselen er høyere enn antall plasser. Les mer om programmet (her).

NB! For å kunne melde deg på må du være registrert bruker og innlogget på DUÅs hjemmeside. Trykk «Registrer deg» (under) hvis du ikke er registrert bruker ennå. Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navnet, arbeidsplass, e-postadresse, etc. direkte til påmeldingslisten og du trenger bare å skrive inn navnet ditt i ruten under; før du bekrefter ved å trykke «Send inn påmeldingen».

Bekreftelse for registrert påmelding kommer via din registrerte e-postadresse i løpet av noen få dager.

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no