Velkommen til workshop i DUÅs Dinosaurskole program i klasserom, SFO og barnehage. Workshopen er for enheter i Porsgrunn kommune som allerede har implementert og drifter programmet, men som trenger flere supplerende gruppeledere.

Kursholder; Janne Evertsen, DUÅ – mentor og høyskolelærer, RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet

Sted; PPT Porsgrunn kommune, samme lokaler som Høgskolen i Sørøst Norge!

Tidspunkt: 9 – 11 mai 2017. Alle dager fra kl. 08:30-15:30.

Maks antall deltakere per workshop: 25

Påmeldingsfrist: utvidet til 2. mai 2017

Workshopen er gratis for norske enheter som har underskrevet implementeringsavtale m/DUÅ-Norge, RKBU Nord, UiT.

Før endelig tildeling av plasser på workshopene vil DUÅs administrasjon forsikre seg om at hver påmeldt enhet og deltaker er kvalifiserte for deltakelse. Dere vil også kunne bli kontktet angående antall deltakere fra enheten, hvis etterspørselen er høyere enn antall plasser. Les mer om programmet (her).

NB! For å kunne melde deg på må du være registrert bruker og innlogget på DUÅs hjemmeside. Trykk «Registrer deg» (under) hvis du ikke er registrert bruker ennå. Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navnet, arbeidsplass, e-postadresse, etc. direkte til påmeldingslisten og du trenger bare å skrive inn navnet ditt i ruten under; før du bekrefter ved å trykke «Send inn påmeldingen».

Bekreftelse på registrert påmelding kommer via din registrerte e-postadresse i løpet av få dager.

 

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no