Pensumlitteratur for opplæringen
Pensumlitteratur for opplæringen

Velkommen på workshop i DUÅs skole – og barnehageprogram for nye gruppeledere

Workshopen ledes av DUÅ-mentor Hilde Mortensen, universitetslærer ved RKBU Nord, Norges arktiske universitet, Tromsø og mentor i opplæring Stein Grøndalen, koordinator for utadrettet team ved Brusetkollen skole & ressurssenter i Oslo.

Dato for workshop er tirsdag 3. september – torsdag 5. september 2019. Tidspunktet er fra kl. 09:00 – 16:00 alle dager.

Sted er RKBU Vest, Bergen.

Maks antall deltakere er 20 stk. Workshopen gjennomføres med forbehold om minimum 10 deltakere.

Påmeldingsfrist er 28. august 2019

Workshopen er gratis for norske enheter som har underskrevet implementeringsavtale m/DUÅ-Norge, RKBUene/R-BUP Øst og Sør.

Workshopen kvalifiserer for å starte opplæring i DUÅs skole- og barnehageprogram i skole, SFO og barnehage, under veiledning fra kvalifiserte mentorer/veiledere fra De Utrolige Årene.

Før endelig tildeling av plasser på workshopene vil DUÅs administrasjon forsikre seg om at hver påmeldt enhet og deltaker er kvalifiserte for deltakelse. Dere vil også kunne bli kontaktet angående antall deltakere fra enheten, hvis etterspørselen er høyere enn antall plasser.

NB! For å kunne melde deg på må du være registrert bruker og innlogget på DUÅs hjemmeside. Trykk «Registrer deg» (under) hvis du ikke er registrert bruker ennå. Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navnet, arbeidsplass, e-postadresse, etc. direkte til påmeldingslisten og du trenger bare å skrive inn navnet ditt i ruten under; før du bekrefter ved å trykke «Send inn påmeldingen».
NB: Denne funksjonen er for øyeblikket ikke tilgjengelig, så send derfor påmeldingsinformasjon; navn, stilling, arbeidssted og epost til: evsc@norceresearch.no

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no