Sted: Trondheim,  RKBU Midt.

Tid: Onsdag 30. november – fredag 2. desember. Dag 1 avholdes fra kl. 10.00 – kl. 17.00, dag 2 og dag 3 kl. 8.30 – 15.30. NB! Legg merke til ulike tidspunkt fra dag til dag! 

Kursholdere: Peter Loft, mentor skole – og barnehageprogrammet, The Incredible Years. Elin Børve, mentor in training skole – og barnehagprogrammet, Universitetet Nord.

Maks antall deltakere per workshop: 20

Påmeldingsfrist: 15. november 2016

Opplæringen kvalifiserer for å bli gruppeleder i DUÅs skole – og barnehageprogrammet.  

Workshopen er gratis for norske enheter som har underskrevet implementeringsavtale m/DUÅ-Norge, RKBU Nord, UiT. For eventuelle utenlandske deltakere tilkommer det en deltakeravgift. Kontakt DUÅ-Norge angående forespørsel om utenlandske deltakere: kontakt@deutroligearene.no

Før endelig tildeling av plasser på workshopene vil DUÅs administrasjon forsikre seg om at hver påmeldt enhet og deltaker er kvalifiserte for deltakelse. Dere vil også kunne bli kontaktet angående antall deltakere fra enheten, hvis etterspørselen er høyere enn antall plasser.

NB! For å kunne melde deg på må du være registrert bruker og innlogget på DUÅs hjemmeside. Trykk «Registrer deg» (under) hvis du ikke er registrert bruker ennå. Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navn, arbeidsplass, e-postadresse, etc. direkte til påmeldingslisten og du trenger bare å skrive inn navnet ditt i ruten under før du bekrefter ved å trykke «Send inn påmeldingen».

Ved påmelding får du en beskjed på skjermen med det samme, som bekrefter at påmeldingen din er registrert. I løpet av få dager vil du i tillegg få en e-post med supplerende informasjon om workshopen og eventuelle andre avklaringer.

Informasjon om nye workshops: Følg med på kurskalender

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no