Opplæring for å bli gruppeleder innen DUÅs Dinosaurskole i smågruppe, barn 4 – 8 år. Smågruppeprogrammet benyttes i målrettet forebygging og i behandling av barn angående atferds- og sosiale vansker.

Opplæringen kvalifiserer for å drive grupper innen Dinosaurskole i smågruppe, – enten som behandling i BUP eller som målrett tiltak for barn i PPT, skole, barnehage, etc.

Sted: Verdal. Kurslokale Verdal hotell. Dag 1 avholdes fra kl. 9.00 – kl. 16.00, dag 2 og 3 kl. 8.30 – 15.30.

NB! Legg merke til ulike tidspunkt fra dag til dag! 

Kursholder: Kari Walmsness, DUÅ-mentor, RKBU Midt-Norge, NTNU

Maks antall deltakere på workshopen: 20

Workshopen er gratis for norske enheter som har underskrevet implementeringsavtale m/DUÅ-Norge, RKBU Nord, UiT. For eventuelle utenlandske deltakere tilkommer det en deltakeravgift. Forespørsel om eventuelle utenlandske deltakere; kontakt DUÅ-Norge på kontakt@deutroligearene.no eller på telefon +47 77 64 58 68 eller +47 77 64 58 72.

For å starte Dinosaurskole i smågruppe forutsettes det at organisasjonen allerede har implementert og stabilisert ett av følgende programmer; Førskolealderprogrammet for foreldre, Skolealderprogrammet for foreldre eller DUÅs skole- og barnehageprogram, – og har inngått skriftlig implementeringsavtale med DUÅ-Norge, UiT angående Dinosaurskoleprogrammet. Les mer om programmet her:  Dinosaurskole i smågruppe

Før endelig tildeling av plasser på workshopen vil DUÅs administrasjon ta kontakt og forsikre seg om at hver påmeldt enhet og deltaker er kvalifiserte og klare for oppstart.

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2017

Søknadsskjema finnes her

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no