Dato/Tid
19/10/2021 - 21/10/2021
kl. 09:00 - 16:00

Sted
RKBU Vest, Nygårdsgaten 112/114, 5008 Bergen

Kategori


Workshopen er for enheter som allerede driver Dinosaurskole og trenger å supplere med gruppeledere.

Enheter fra Bergen-regionen prioriteres til denne workshopen, men andre kan også søke plass. Det er foreløpig ikke åpnet for påmelding fra helt nye enheter som ønsker å starte med Dinosaurskole.

Opplæringen kvalifiserer for å drive grupper innen Dinosaurskole i hele barnehageavdelinger (3 – 6 år), førskolegruppe med barn fra flere avdelinger, hele skoleklasser (1.-2. klasse), og SFO-/AKS-grupper.

Sted: Bergen tirsdag 19. oktober – torsdag 21. oktober. Dag 1 avholdes fra kl. 9.30 – kl. 16.30, dag 2 og dag 3 kl. 9.00 – 16.00

NB! Legg merke til ulike tidspunkt fra dag til dag! Kursholdere: DUÅ-mentor og universitetslektor Oddbjørn Løndal, RKBU-Nord, UiT Norges arktiske universitet og rådgiver og mentor i opplæring Morten Haaland, RKBU Vest, NORCE

Maks antall deltakere per workshop: 25.

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2021.

Kostnader forbundet med opplæring, materiale og veiledning er dekket via årlige tilskudd fra Helsedirektoratet til de regionale kunnskapssentrene RKBU/RBUP. Tjenestene må selv dekke reiser og opphold i forbindelse med opplæring og veiledning, samt driftsutgifter og tidsbruk til fagpersoner i tjenestene. Siden de regionale kunnskapssentrene er organisert noe ulikt, vil regionale forskjeller på kostnader kunne forekomme. Sjekk med ditt nærmeste RKBU/RBUP i forhold til dette, kontaktinfo her.

Ved ledig kapasitet kan utenlandske deltakere tildeles plass på workshopen. For utenlandske deltakere vil det i tilfelle være en deltakeravgift. Aktuelle utenlandske deltakere kan kontakte DUÅs stab på kontakt@deutroligearene.no.
For any foreign participants, a participation fee will be added. Inquiry from any foreign participants: contact DUÅ-Norge at kontakt@deutroligearene.no or by phone +47 77 66 03 98.

Før endelig tildeling av plasser til workshopene, vil DUÅs administrasjon forsikre seg om at hver påmeldt enhet og hver deltaker er kvalifiserte for deltakelse. Dere vil kunne bli kontaktet angående antall deltakere fra enheten eller endret tidspunkt for deltakelse, hvis etterspørselen er høyere enn antall plasser. Les mer om programmet her.

For utfyllende informasjon kan RKBU Vest v/Eva Schaathun kontaktes på e-post: evsc@norceresearch.no eller telefon: 56 10 72 76

For å kunne melde deg på må du være registrert bruker og innlogget på DUÅs hjemmeside.
Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navnet, arbeidsplass, e-postadresse, etc. direkte til påmeldingslisten og du trenger bare å skrive inn navnet ditt i ruten under; før du bekrefter ved å trykke «Send inn påmeldingen».

Bekreftelse for registrert påmelding kommer via din registrerte e-postadresse i løpet av noen dager.

Påmelding

Du må registrere deg eller logge deg inn før du kan melde deg på kurs/workshop.

Er du ny bruker, lag brukernavn og passord, trykk Registrer og fyll inn informasjon merket* og meld deg på.

Er du tidligere registrert, fyll inn brukernavn og passord, trykk Logg inn og meld deg på. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no