UTSATT! Som konsekvens av koronautbruddet våren 2020, utsettes denne workshopen til etter sommeren. I påvente av oppdaterte anbefalinger fra helsemyndighetene, avventer vi med å sette nytt tidspunkt til lenger frem mot sommeren.  

Workshopen er for enheter som allerede driver Dinosaurskole og trenger å supplere med gruppeledere. Les vilkår

Enheter fra Bergen-regionen prioriteres til denne workshopen, men andre kan også søke plass. Det er foreløpig ikke åpnet for påmelding fra helt nye enheter som ønsker å starte med Dinosaurskole.

Opplæringen kvalifiserer for å drive grupper innen Dinosaurskole i hele barnehageavdelinger (3 – 6 år), førskolegruppe med barn fra flere avdelinger, hele skoleklasser (1.-2. klasse), og SFO-/AKS-grupper.

Sted: Bergen tirsdag 16.juni – torsdag 18. juni. Dag 1 avholdes fra kl. 9.30 – kl. 16.30, dag 2 og dag 3 kl. 9.00 – 16.00.

NB! Legg merke til ulike tidspunkt fra dag til dag! 

Kursholdere: DUÅ-mentorer og universitetslektor Oddbjørn Løndal, RKBU-Nord, UiT Norges arktiske universitet og rådgibver og mentor i opplæring Morten Haaland, RKBU Vest, NORCE

Maks antall deltakere per workshop: 25

Påmeldingsfrist: Påmelding åpnes når ny dato er satt

Workshopen er gratis for norske enheter som har underskrevet implementeringsavtale m/DUÅ-Norge, v/RKBUene/RBUP

Ved ledig kapasitet kan utenlandske deltakere tildeles plass på workshopen. For utenlandske deltakere vil det i tilfelle være en deltakeravgift på 600 €. Aktuelle utenlandske deltakere kan kontakte DUÅs stab på kontakt@deutroligearene.no

Før endelig tildeling av plasser til workshopene, vil DUÅs administrasjon forsikre seg om at hver påmeldt enhet og hver deltaker er kvalifiserte for deltakelse. Dere vil kunne bli kontaktet angående antall deltakere fra enheten eller endret tidspunkt for deltakelse, hvis etterspørselen er høyere enn antall plasser. Les mer om programmet (her). 

For utfyllende informasjon kan RKBU Vest v/Eva Schaathun kontaktes på e-post eller telefon: 56 10 72 76

Det settes opp flere tilsvarende workshops i løpet av 2020. Pga koronautbruddet våren 2020, blir disse arrangert etter sommeren 2020. Tidspunkt annonseres senere.

Lokalisering blir trolig:

  • Region Midt (Trøndelag)
  • Region Vest, Karmøy 
  • Region Øst og Sør (Oslo/Asker)

NB! For å kunne melde deg på må du være registrert bruker og innlogget på DUÅs hjemmeside. Trykk «Registrer deg» (under) hvis du ikke er registrert bruker ennå. Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navnet, arbeidsplass, e-postadresse, etc. direkte til påmeldingslisten og du trenger bare å skrive inn navnet ditt i ruten under; før du bekrefter ved å trykke «Send inn påmeldingen».

Bekreftelse for registrert påmelding kommer via din registrerte e-postadresse i løpet av noen dager.