Opplæringen kvalifiserer for å drive grupper innen Dinosaurskole i hele skoleklasser (1.-2. klasse), SFO-grupper og hele barnehageavdelinger (3 – 6 år), eventuelt førskolegruppe med barn fra flere avdelinger.

Sted: Porsgrunn 16. – 18. juni. Dag 1 avholdes fra kl. 09.30 – kl. 16.30, dag 2 og dag 3 kl. 9.00 – 16.00.

NB! Legg merke til ulike tidspunkt fra dag til dag! Kurssted: Vestsiden skole, Klyvebekkvegen, Porsgrunn

Kursholdere: Oddbjørn Løndal, DUÅ-mentor og universitetslærer, RKBU-Nord, UiT Norges arktiske universitetet, campus Tromsø

Maks antall deltakere per workshop: 20

Påmeldingsfrist: 20. mai

Prioritet: Deltakere fra Region øst- og sør-Norge prioriteres for denne workshopen.

Anbefalt hotell: Hotell Vic Porsgrunn . Ellers finnes det hotell i Skien også , men da må det påregnes ekstra tid tid til transport.

Tilsvarende workshops blir satt opp i andre av landets regioner i samme tidsperiode. Region Vest (Bergen): 3. – 5. juni og Region Midt-Norge (Verdal): 8. – 10. juni. Mer info her

Workshopen er gratis for norske enheter som har underskrevet implementeringsavtale m/DUÅ-Norge, RKBU Nord, UiT. For eventuelle utenlandske deltakere tilkommer det en deltakeravgift. Forespørsel om eventuelle utenlandske deltakere; kontakt DUÅ-Norge på kontakt@deutroligearene.no eller på telefon +47 77 64 58 68 eller +47 77 64 58 72.

Før endelig tildeling av plasser på workshopene vil DUÅs administrasjon ta kontakt og forsikre seg om at hver påmeldt enhet og deltaker er kvalifiserte for deltakelse. Dere vil også kunne bli kontktet angående antall deltakere fra enheten, hvis forespørsel er høyere enn antall plasser. Les mer om programmet (her).

NB! For å kunne melde deg på må du være registrert bruker og innlogget på DUÅs hjemmeside. Trykk «Registrer deg» (under) hvis du ikke er registrert bruker ennå. Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navnet, arbeidsplass, E-postadresse, etc. direkte til påmeldingslisten og du trenger bare å skrive inn navnet ditt i ruten under; før du bekrefter ved å trykke «Send inn påmeldingen».

Du vil da umiddelbart få en bekreftelse her på hjemmesiden, samt bekreftelse via din registrerte E-postadresse.

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no