Vanskelig å laste siden? Last ned og bruk nettleseren Google Chrome

Opplæring for å bli gruppeleder innen DUÅs Dinosaurskole i smågruppe, barn 4 – 8 år. Smågruppeprogrammet benyttes i målrettet forebygging og i behandling av barn angående atferds- og sosiale vansker.

Opplæringen kvalifiserer for å drive grupper innen Dinosaurskole i smågruppe, – enten som behandling i BUP eller som målrett tiltak for barn i PPT, skole, barnehage, etc.

Sted: Trondheim. Kurslokale i RKBU Midt-Norges lokaler i Klostergata 46 (se kart). Dag 1 avholdes fra kl. 9.00 – kl. 16.00, dag 2 og 3 kl. 8.30 – 15.30.

NB! Legg merke til ulike tidspunkt fra dag til dag! 

Kursholder: Kari Walmsness, DUÅ-mentor, RKBU Midt-Norge, NTNU

Maks antall deltakere på workshopen: 20

Workshopen er gratis for norske enheter som har underskrevet implementeringsavtale m/DUÅ-Norge, RKBU Nord, UiT. For eventuelle utenlandske deltakere tilkommer det en deltakeravgift. Forespørsel om eventuelle utenlandske deltakere; kontakt DUÅ-Norge på kontakt@deutroligearene.no eller på telefon +47 77 64 58 68 eller +47 77 64 58 72.

For å starte Dinosaurskole i smågruppe forutsettes det at organisasjonen allerede har implementert og stabilisert ett av følgende programmer; Førskolealderprogrammet for foreldre, Skolealderprogrammet for foreldre eller DUÅs skole- og barnehageprogram, – og har inngått skriftlig implementeringsavtale med DUÅ-Norge, UiT angående Dinosaurskoleprogrammet. Les mer om programmet her:  Dinosaurskole i smågruppe

Før endelig tildeling av plasser på workshopen vil DUÅs administrasjon ta kontakt og forsikre seg om at hver påmeldt enhet og deltaker er kvalifiserte og klare for oppstart.

Påmeldingsfrist: 22. august 2016

Søknadsskjema finnes her

NB! For å kunne melde deg på må du være registrert bruker og innlogget på DUÅs hjemmeside. Trykk «Registrer deg» (under) for å bli registrert bruker. Vi ber om at det alltid er deltakeren selv som melder seg på via påmeldingsportalen. Da hentes navnet, arbeidsplass, E-postadresse, etc. direkte til påmeldingslisten og du trenger bare å skrive inn navnet ditt i ruten under; før du bekrefter ved å trykke «Send inn påmeldingen».

Du vil da umiddelbart få en bekreftelse for registrert påmelding her på hjemmesiden. En bekreftelse via din E-postadresse vil komme etter noen dager.

Påmelding

Nettpåmelding er nå stengt på grunn av utløpt påmeldingsfrist. Kontakt DUÅs implementeringskontor for eventuelle forespørsler. Med vennlig hilsen DUÅ Norge, RKBU/ RBUP, tlf: 77 66 03 98, e-post: kontakt@deutroligearene.no