"De Utrolige Årenes fagdag. 26.april 2023 i Bergen. Hovedinnlegg: Digital avehengighet - det normale? Gaute Godager, psykolog/ spillutvikler. Parralellsesjoner: Tilrettelegging for flyktninger i skole, SFO og barnehage. Oppvekstformen. Barnehagepiloten. Foreldreveiledning og ADHD. Hjemmebasert foreldreveiledning. Foreldreprogram og autismespekterforstyrrelser. Mentorveiledninger 27.april. Hus å melde deg på!"