For DUÅ-medarbeidere

Mer og mer DUÅ-materiell og informasjon blir tilgjengelig her på hjemmesiden. For å få tilgang til spesifikk programinformasjon og materiell for gruppeledere, for DUÅ-veiledere og for ansatte i DUÅ, må du benytte brukernavn og passord og logge deg inn

Trykk her for å registrere deg som gruppeleder eller annen DUÅ-medarbeider

The Incredible Years veilederroller og struktur for kvalitetssikring av de ulike gruppetilbudene  

Om veiledning, konsultasjonsdager og sertifisering

Veiledning

Etter å ha deltatt på opplæring (workshop) i et av De Utrolige Årenes (DUÅs) programmer vil du inviteres til veiledning sammen med gruppeledere fra din geografiske region. Denne veiledningen vil tilbys deg så lenge du er aktiv gruppeleder innenfor et av DUÅs programmer. Husk!: Ta med videoopptak og aktuelle problemstillinger fra gruppen din når du møter til veiledning.

Gruppeledere som har opphold i drift av grupper ut over 12 mnd og som IKKE deltar på jevnlig veiledning/ konsultasjon, må som hovedregel delta på ny opplæring i regi av DUÅ før oppstart av grupper igjen.

Veiledningsstruktur innen DUÅ fra medio 2014

Fra medio 2014 gjennomføres mer av veiledningen av nye gruppeledere via lokalt forankrede DUÅ-veiledere og i små veiledningsgrupper. DUÅ-veilederne er erfarne, sertifiserte gruppeledere som har gjennomgått egen opplæring for denne rollen. Les mer...

Konsultasjonsdager

Årlig vil du som gruppeleder inviteres til konsultasjonsdager; som også er veiledning, men hvor du veiledes av annen mentor enn din faste veileder, samt sammen med andre gruppeledere enn de som vanligvis inngår i din veiledningsgruppe.

Hvis DUÅ-Norge har besøk av mentorer eller trainere fra utlande, ønsker vi å benytte anledning til å tilbyr konsultasjonsdager med disse.

Husk! Ta med forberedte videoopptak og aktuelle problemstillinger fra grupper når du møter til konsultasjonsdagene. Les mer...

Sertifisering

Etter å ha gjennomført 2-3 grupper i et av De Utrolige Årenes programmer vil din veileder kunne råde deg om du er klar for å søke om sertifisering. Dette foregår ved at du etter anbefaling fra veileder sender videoopptak av deg selv som gruppeleder, (både i rollen som prosessansvarlig og som innholdsansvarlig) til De Utrolige Årenes kontor ved Universitetet i Tromsø. Sertifiseringsvideoen registreres og vil bli vurdert av en annen mentor enn den som veileder deg til vanlig. Som en del av sertifiseringsprosessen skal aktuelle dokumenter skrives/ fylles ut på engelsk og sendes til The Incredible Years v/Lisa St.George i Seattle, USA. Les mer her: Sertifiseringsprosessen og Sertifiseringsprosessen, del 2

teacher-program-650
Materiell til DUÅs skole- og barnehageprogram

Hjem