De fire regionsentrene RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør har fått tildelt midler fra Kavlifondet til utprøving og forskning på DUÅs foreldreprogram spesielt tilrettelangt for flyktninger og asylsøkere. Les mer om forskningsprosjektet på PIRMs egen nettside, Kavlifondets nettside og i tidsskriftet Fontene av 25. mars 2021

Prosjektperioden var på 5 år fra 2019 til 2023, men er nå utvidet ytterligere pga covid-19

Vi gleder oss over et spennende prosjekt og et nært samarbeid med alle de fire regionsentrene og den brede forskergruppen i prosjektet.