Programmet kan tilrettelegges både som forebyggende-, indikert- og behandlingstilbud.

Under utarbeidelse. Mer info kommer.