Foto: MostPhotos

Året 2020 har vært spesielt på mange måter. Særlig har covid-19 satt sitt preg på tilværelsen for oss alle.

For de av dere som jobber med tiltak fra De Utrolige Årenes (DUÅs) programserie, har dette medført mange utfordringer i utførelsen av jobben for barn og familier.

Grupper, veiledninger, utdanningsforløp og workshops har blitt utsatt, avlyst eller endret på andre måter. Mange har tatt i bruk nye arbeidsmodeller for å kunne levere DUÅ-tilbudene på en forsvarlig måte, - og mange har i lange perioder måtte utarbeide og tilby opplæring, veiledning, undervisning og behandling hjemmefra via digitale plattformer eller i uvante og begrensende kohortgrupper.

Vi er imponerte over over stå-på-vilje og bredden av kreativitet dere vist i løpet av denne utfordrende perioden. Tusen takk til hver og en av dere!

Foto: MostPhotos

Nå er tiden inne for noen velfortjente fridager der det aller største ønsket for de fleste av oss, er å få hverdagen tilbake tilnærmet slik den var før covid-19.

Nyt høgtiden best mulig og lad opp batteriene til nye utfordringer i det nye året. Vi håper og tror at 2021 gradvis blir bedre og bedre, og etterhvert nærmer seg normale tilstander igjen.

Riktig god jul og godt nytt år til dere alle! 

Beste hilsen

DUÅs implementeringsteam ved

RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør