Gode og vonde hemmeligheter

April 2018

Nyutviklet materiell for bruk i Dinosaurskole for klasserom, SFO og barnehage om temaene vold, krenkelser og overgrep

 

Det anbefales at samlingene ledes av de som har fått supplerende opplæring av DUÅ-mentor for bruk av dette materialet

Samlingene kan plasseres fleksibelt i forhold til forløpet i Dinosaurskolen. Samtidig bør de ikke komme før dere har jobbet med følelsetemaet og har opparbeidet en trygg relasjon til alle barna i gruppen. Samlingene bør komme etter hverandre og være avsluttet senest en måned før barna begynner på sommerferie.    

 • Relevant barnelitteratur
  • Har du en hemmelighet?" av Jennifer Moore-Mallinos
  • "Vondt i magen" av Erle Sellevåg og Blåkors
  • "Sinnamann"av Gro Dahle og Svein Nyhus
  • "Jeg er meg! Min meg" av Eli Rygg og Margrete Wiede Åasland
  • "Mammas hår" av Gro Dahle og Svein Nyhus
   • Lista vil bli supplert etterhvert
 • Relevant litteratur for ansatte i skole, SFO/AKS og barnehage
  • "Kva ser vi - kva gjer vi" av Inge Nordgaug (2018), Fagbokforlager
  • "...si det til noen ..." av Margrete Wiede Aasland (2009), Kappelen Damm Akademisk
  • "Profesjonelle barnesamtaler - ta barn på alvor" av Kari Marie Trøften Gamst, Universitetsforlaget
  • "Utviklingstraumer" av Dag Nordanger og Hanne Cecilie Braarud (2017), Fagbokforlaget

Lista vil bli supplert etterhvert

Det jobbes fortsatt med å videreutvikle disse samlingene, så sjekk alltid om du benytter den siste versjonen av samlingene (nå 4/2018).