En DUÅ gruppeleder gjennomfører foreldre- eller barnegrupper med å bruke DUÅ materiell og metoder. Målet er å bli en sertifisert DUÅ gruppeleder.

Les mer detaljert om gruppeleder-, veileder-, mentor- og trainerrollen på The Incredible Years sine nettsider.

Veiledning

Etter å ha deltatt på opplæring (workshop) i et av DUÅs programmer vil du inviteres til veiledning sammen med gruppeledere fra din geografiske region. Denne veiledningen vil tilbys deg så lenge du er aktiv gruppeleder innenfor et av DUÅs programmer. Husk: Ta med videoopptak og aktuelle problemstillinger fra gruppen din når du møter til veiledning.

Gruppeledere som har hatt opphold i drift av grupper over 12 måneder, og som ikke deltar på jevnlig veiledning må som hovedregel delta på ny opplæring i regi av DUÅ før oppstart av grupper igjen.

Konsultasjonsdager

Årlig vil du som gruppeleder inviteres til konsultasjonsdager hvor du veiledes av annen mentor enn din faste veileder, samt sammen med andre gruppeledere enn de som vanligvis inngår i din veiledningsgruppe.

Hvis DUÅ Norge har besøk av mentorer eller trainere fra utlandet ønsker vi å benytte anledningen til å tilby konsultasjonsdager sammen med disse.

Husk å også ta med videoopptak og aktuelle problemstillinger fra grupper når du møter til konsultasjonsdagene.

Sertifisering

Etter å ha gjennomført 2 til 3 grupper i et av DUÅs programmer vil din veileder kunne vurdere om du er klar for å søke om sertifisering. Dette foregår ved at du etter anbefaling fra veileder sender videoopptak av deg selv som gruppeleder (både i rollen som prosessansvarlig og som innholdsansvarlig) til ditt regionale DUÅ kontor.

Sertifiseringsvideoen registreres og vil bli vurdert av en annen mentor enn den som veileder deg til vanlig. Som en del av sertifiseringsprosessen skal aktuelle dokumenter skrives og fylles ut på engelsk og sendes til The Incredible Years i Seattle, USA.