Obs!

Revisjon av siden pågår

Mer info kommer

 


Babyprogrammet 0 - 1 år

Programmet har som mål å styrke relasjon og tilknytning mellom barn og foreldre

Mer info kommer

Engelsk nettside: Parents and Babies Program

Hvordan bli sertifisert DUÅ-gruppeleder


Småbarnsprogrammet 1 - 3 år

Programmet har som målsetting å hjelpe foreldre som har vansker i samspillet med barn i alderen 1 - 3 år

Mer info kommer

Hvordan bli sertifisert DUÅ-gruppeleder


Universalprogrammet 2 - 6 år

Et universalforebyggende program der det ikke er kjente risikofaktorer eller atferdsproblemer

Mer info kommer

Hvordan bli sertifisert DUÅ-gruppeleder


Førskolealderprogrammet 3 - 6 år

Programmet kan tilrettelegges både som forebyggende-, indikert- og behandlingstilbud

Mer info kommer

Programmet kan kombineres med Dinosaurskole i smågruppe

Hvordan bli sertifisert DUÅ-gruppeleder


Skolealderprogrammet 6 - 12 år

Programmet kan tilrettelegges både som målrettet tiltak og som behandlingstilbud

Mer info kommer

Hvordan bli sertifisert DUÅ-gruppeleder