Hvordan gå frem for å implementere De Utrolige Årene i kommuner og i organisasjoner?

Vi er glade for at dere ønsker å komme i gang med å implementere tiltak fra De Utrolige Årene!
Helt fra starten av, er det viktig å legge til rette for stabil og varig drift av De Utrolige Årenes (DUÅ) program i kommunen/organisasjonen.

Beslutningen om implementeringen må være godt forankret i kommunens/organisasjonens ledelse før oppstart
Beslutningen om implementeringen forankres i politiske og/eller administrative vedtak i kommunen/organisasjonen.

For å iverksette ett eller flere program fra De Utrolige Årenes (DUÅ) programserie i en kommune/organisasjon, kan interessenter først og fremst ta kontakt med sitt regionale kunnskapssenter for mer informasjon og veiledning om implementering av DUÅ.

De fire kunnskapssentrene som drifter DUÅ i Norge er:
RKBU Nord, UiT:
(trykk her for å komme i kontakt med DUÅs stabs- og fagpersoner i region nord)
RKBU Midt-Norge, NTNU:
(trykk her for å komme i kontakt med DUÅs stabs- og fagperson i region midt)
RKBU Vest, NORCE:
(trykk her for å komme i kontakt med DUÅs stabs- og fagperson i region vest)
RBUP Øst og Sør, Pilar:
(trykk her for å komme i kontakt med DUÅs stabs- og fagperson i region øst/sør)

Ellers kan forespørsel også rettes til kontakt@deutroligearene.no, og forespørselen vil bli videresendt til riktig region.

Vi hjelper kommuner/organisasjoner til å vurdere om de er klare til å implementere DUÅ-program i sin organisasjon, eller supplere med flere DUÅ-program. Vi bidrar også med vurdering av hva som skal til for at kommunen/organisasjonen eventuelt skal bli klar.  Dette gjøres via kartleggings- og informasjonsmøter med DUÅ-Norge ut fra behov, før utfylling av elektronisk søknad- og spørreskjema.

Før elektronisk søknad- og spørreskjema fylles ut, anbefaler vi følgende:

  • Kommuner og organisasjoner gjør seg kjent med de aktuelle tiltakene i DUÅs programserie, les mer om de ulike programmene:

  • Kommuner og organisasjoner gjør seg kjent med hva det innebærer å implementere det aktuelle programmet, les mer om implementering:

  • Kommuner og organisasjoner er i samråd med sitt regionale kunnskapssenter enige om at utfylling av elektronisk søknad – og spørreskjema er neste steg.

Når søknad- og spørreskjemaet er levert, vil kommunen/organisasjonen bli kontaktet av DUÅ-kontoret i sin region for nærmere informasjon vedrørende videre saksbehandling.


Andre søknadsskjema

Søknad om lærebøker i forbindelse med oppstart av et DUÅ-program