Hvordan gå frem for å implementere De Utrolige Årene i kommuner og organisasjoner

Vi er glade for at dere ønsker å komme i gang med å implementere tiltak fra De Utrolige Årene (DUÅ). Fra starten av er det viktig å legge til rette for stabil og varig drift av det aktuelle DUÅ-programmet i kommunen/organisasjonen.

Beslutningen om implementeringen må være godt forankret i kommunens/organisasjonens ledelse før oppstart.
Beslutningen om implementeringen forankres i politiske og/eller administrative vedtak i kommunen/organisasjonen.

Kom i gang

For å iverksette ett eller flere program fra DUÅs programserie i en kommune/organisasjon ønsker vi at du først tar kontakt med ditt regionale kunnskapssenter for mer informasjon og veiledning om implementering av DUÅ.

Vi hjelper kommuner/organisasjoner til å vurdere om de er klare til å implementere DUÅ-program i sin organisasjon, eller supplere med flere DUÅ-program. Vi bidrar også med vurdering av hva som skal til for at kommunen/organisasjonen eventuelt skal bli klar.  Dette gjøres via kartleggings- og informasjonsmøter med DUÅ-Norge ut fra behov, før utfylling av elektronisk søknad- og spørreskjema.

De fire kunnskapssentrene som drifter DUÅ i Norge er:

  • RKBU Nord, Universitetet i Tromsø
  • RKBU Midt-Norge, NTNU
  • RKBU Vest, NORCE
  • RBUP Øst og Sør, Pilar

Kontaktinformasjon til DUÅs stabs- og fagpersoner i de regionale kunnskapssentrene.

Du kan også ta kontakt på kontakt@deutroligearene.no. Forespørselen vil bli videresendt til riktig region.

Søknadsskjema

Før elektronisk søknad- og spørreskjema fylles ut, anbefaler vi at:

  • Kommuner og organisasjoner gjør seg kjent med de aktuelle tiltakene i DUÅs programserie, les om de ulike DUÅ programmene
  • Kommuner og organisasjoner gjør seg kjent med hva det innebærer å implementere det aktuelle programmet

Kommuner og organisasjoner er i samråd med sitt regionale kunnskapssenter enige om at utfylling av elektronisk søknad – og spørreskjema er neste steg.

Når søknad- og spørreskjemaet er levert, vil kommunen/organisasjonen bli kontaktet av DUÅ-kontoret i sin region for nærmere informasjon vedrørende videre saksbehandling.


Andre søknadsskjema

Søknad om lærebøker i forbindelse med oppstart av et DUÅ-program