Organisasjoner som starter med ett eller flere DUÅ-programmer, får hjelp av DUÅs implementeringsteamene ved RKBU Nord UiT), RKBU Midt-Norge (NTNU), RKBU Vest (NORCE) og RBUP Øst og Sør (Pilar) til å lykkes med implementeringen. Helt fra starten av, er det viktig å legge til rette for stabil og varig drift av tilbudene.

For å sikre god implementering, vil programmene alltid trenge solid forankring i egen kommune og i egen organisasjon. Det vil si at det bør etableres et lokalt implementeringsteam for DUÅ i kommuner og organisasjoner som benytter ett eller flere av programmene, samt at kommunen/organisasjonen legger til rette for at gruppelederne får jevnlig veiledning og blir sertifiserte.

Vi hjelper også organisasjoner til å vurdere om de er klare til å ta i bruk nye eller flere tiltak, eller til å vurdere hva som skal til for å blir klare. Dette gjøres gjennom et spørreskjema for de enkelte programmene i tillegg til kartleggings- og informasjonsmøter ut fra behov.

Etter at en organisasjon har skrevet implementeringsavtale og deltatt på grunnleggende opplæring (workshop), skal fagpersonene gjennomføre grupper og samtidig motta jevnlig veiledning frem mot sertifisering. Jevnlig veiledning sikrer at tilbudene gis med god kvalitet over tid og at gruppelederne blir oppdatert på forskning på området.

Utfyllende informasjon om implementering av hvert enkelt program beskrevet i skjemaene under


Velg skjema


Skole- og barnehageprogram

Søknad- og spørreskjema om etablering av Skole- og barnehageprogrammet ved skole eller barnehage.

Søknad- og spørreskjema om etablering av DUÅs Skole- og barnehageprogram i organisasjonen/kommunen.


Foreldreprogram

Søknadsskjema for DUÅs foreldreprogram.

Søknadsskjema for DUÅs babyprogram.


Barnegrupper, - Dinosaurskole

Kommuner som ønsker å implementere et av barneprogrammene må utarbeide en plan for opplæring og sertifisering av gruppeledere og hvordan ivareta lokal kvalitetssikring av programmet. Kommuner som allerede driver et av Dinosaurskoleprogrammene i noen av sine skoler, SFO eller barnehager og som ønsker å implementere i flere må først oppnå sertifiserte gruppeledere i sin kommune og forplikte seg til opplæring av minst en DUÅ-veileder før opplæring i nye enheter.

Søknads- og spørreskjema om å etablere DUÅs Dinosaurskoleprogram i skole, SFO/ASK eller barnehage.

Søknads- og spørreskjema om å etablere DUÅs Dinosaurskoleprogram for skole, SFO/AKS eller barnehage i organisasjonen


Andre søknadsskjema

Søknad om lærebøker i forbindelse med oppstart av et DUÅ-program