DUÅs implementeringsteam hjelper organisasjoner som starter med DUÅ programmer til å lykkes med implementeringen og å hjelpe til med og legge til rette for god og varig drift av tilbudene.

For å sikre god implementering, vil programmene alltid trenge god forankring i egen kommune og i egen organisasjon. Det vil si at det bør etableres et lokalt implementeringsteam for DUÅ i kommuner og organisasjoner som benytter programmet, samt at kommunen/organisasjonen legger til rette for at gruppelederne blir sertifiserte.

Vi hjelper også organisasjoner til å vurdere om de er klare til å ta i bruk nye eller flere tiltak, eller til å vurdere hva som skal til for å blir klare. Dette gjøres gjennom et spørreskjema for de enkelte programmene i tillegg til kartleggings- og informasjonsmøter ut fra behov.

Etter at en organisasjon har skrevet implementeringsavtale og deltatt på grunnleggende opplæring (workshop), skal fagpersonene gjennomføre grupper og samtidig motta jevnlig veiledning frem mot sertifisering. Jevnlig veiledning sikrer at tilbudene gis med god kvalitet over tid og at gruppelederne blir oppdatert på forskning på området.


Velg skjema


Skole- og barnehageprogram

Søknad- og spørreskjema om etablering av Skole- og barnehageprogrammet ved skole eller barnehage.

Søknad- og spørreskjema om etablering av DUÅs Skole- og barnehageprogram i organisasjonen/kommunen.


Foreldreprogram

Søknadsskjema for DUÅs foreldreprogram.

Søknadsskjema for DUÅs babyprogram.


Barnegrupper, - Dinosaurskole

Kommuner som ønsker å implementere ett av barneprogrammene må utarbeide en plan for sertifisering av gruppeledere og hvordan ivareta lokal kvalitetssikring av programmet. Kommuner som allerede driver Dinosaurskoleprogrammet i noen av sine skoler, SFO eller barnehager og som ønsker å implementere i flere må først oppnå sertifiserte gruppeledere i sin kommune og forplikte seg til opplæring av minst en DUÅ-veileder før opplæring i nye enheter.

Søknads- og spørreskjema om å etablere DUÅs Dinosaurskoleprogram i skole, SFO/ASK eller barnehage.

Søknads- og spørreskjema om å etablere DUÅs Dinosaurskoleprogram for skole, SFO/AKS eller barnehage i organisasjonen


Andre søknadsskjema

Søknad om lærebøker i forbindelse med oppstart av ett DUÅ program