Kom i gang

teacher-program-650DUÅs implementeringsteam ved RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest gir forskningsbasert tjenestestøtte slik at organisasjoner som starter med programmer fra De Utrolige Årene, - og kan lykkes i implementeringen og legger til rette for varig og god drift av tilbudene. 

Vi hjelper organisasjonene til å vurdere om de er klare til å ta i bruk nye tiltak, eller å vurdere hva som skal til for å blir klare til dette. Det gjøres via detaljert spørreskjema for de enkelte programmene (under), samt kartleggings- og informasjonsmøter ut fra behov.

Etter at en organisasjon har skrevet implementeringsavtale og deltatt på grunnleggende opplæring (workshop), skal fagpersonene gjennomføre grupper og samtidig motta jevnlig veiledning frem mot en sertifisering. Gjennom vedvarende veiledning også etter dette, sikres at tilbudene gis med god kvalitet over tid og med bakgrunn i foreliggende og oppdatert forskning på området.   

Retningslinjer for implementering av DUÅs Dinosaurskole i klassserom, SFO og barnehage: Info om implementering av Dinosaurskolen

Søknadsskjema for å starte ett eller flere av DUÅ programmer:

Søknad og spørreskjema om DUÅ Skole og barnehageprogram i skole og barnehage

Søknad og spørreskjema om DUÅ Skole og barnehageprogram i organisasjonen

Søknad og spørreskjema om DUÅ. Foreldreprogram

Søknad og spørreskjema om DUÅ Babyprogram

Søknad og spørreskjema om Dinosaurskolen i skoler, SFO og barnehager Se retningslinjer

Søknad og spørreskjema om Dinosaurskoleprogram i organisasjonen

Søknad om lærebøker til ett av DUÅ-programmene_1.2015

Rekruttering av foreldre til DUÅ-foreldregrupper

Trenger dere hjelp til å fylle ut ....

Ressursbruk

Ressursbruk i foreldreprogrammene_1.2015

Ressursbruk i Skole-og barnehageprogrammet_1.2015

Materiell

Informasjon om materiell til gruppene

Litteratur

Hjem