Kontakt oss

Postadresse til DUÅs hovedkontor:

De Utrolige Årene

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord)

- psykisk helse og barnevern

Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitetet

9037 Tromsø

Besøksadresse:

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord)
Gimlevegen 78, kart
9037 Tromsø

Kontaktinformasjon DUÅs kontor i Region Vest:

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest
-psykisk helse og barnevern (RKBU Vest)
Uni Helse/ Uni Research
Nygårdsgaten 112/ 114, kart
5008 BERGEN
Tlf: 55 58 86 76

Kontaktinformasjon til DUÅs implementeringskontor i region Midt Norge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Midt-Norge -psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)
Norsk teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Klostergata 46, kart
7030 TRONDHEIM
Tlf:  73 41 24 18 mobil 91 59 30 45

Kontaktinformasjon DUÅ

Kontaktinformasjon DUÅ 2017

Arbeidsfordeling i DUÅs administrasjon og ledelse i Tromsø, Trondheim og Bergen

DUÅs universitetsutdanning for hele landet og foreldreprogrammene i region Nord og Øst-Sør
Andrea Jennerwein, RKBU Nord kan kontaktes på e-post: andrea.jennerwein@uit.no eller telefon: 77 64 58 72.

Skole- og barnehageprogrammet og Dinosaurskoleprogrammene (barneprogrammene) i hele landet
Ellen Lundblad, RKBU Nord kan kontaktes på e-post: ellen.lundblad@uit.no eller telefon: 77 64 58 68

DUÅs administrative medarbeider i Region Vest-Norge: Eva Schaatun, RKBU Vest kan kontaktes på e-post: Eva.Schaathun@uni.no eller telefon: 55 58 86 76. Kontaktperson for all DUÅ-aktivitet i region Vest, - med spesielt fokus på foreldreprogrammene. Nasjonal kontaktperson for implementering av DUÅs babyprogram og DUÅs småbarnsprogram

DUÅs administrative medarbeider i Region Midt-Norge: Pia K. Østeraas, RKBU Midt-Norge kan kontaktes på e-post: pia.k.osteraas@ntnu.no eller telefon: 73 41 24 18 mobil 91 59 30 45. Kontaktperson for all DUÅ-aktivitet i region Vest, - med spesielt fokus på foreldreprogrammene.  

De Utrolige Årenes lederteam

Oddbjørn Løndal, RKBU Nord, UiT, administrativ leder, e-post: oddbjorn.londal@uit.no eller telefon:   77 64 58 63, mobil 48 10 90 66

Siri Gammelsæter, RKBU Midt-Norge, NTNU, faglig leder, e-post: siri.gammelsater@ntnu.no eller telefon: 73 55 15 23, mobil 92 85 95 20

Bjørn Brunborg, RKBU Vest, Uni Research og Helse-Bergen, implementeringsleder, e-post: Bjorn.Brunborg@uni.no eller telefon: 55 58 86 70/ 55 58 39 47, mobil 41 65 23 64

Les om nytt lederteam i DUÅ fra 1.1.2014

 

Evalueringen av Skole- og barnehageprogrammet

Stipendiater

Merete Aasheim, RKBU Nord, UiT: e-post: merete.aasheim@uit.no eller telefon: 77 64 58 84, mobil 99 26 46 30

Bente Kirkhaug, RKBU Midt-Norge, NTNU: e-post: bente.kirkhaug@ntnu.no eller telefon 73 55 15 00

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Hjem