• Alle DUÅ-workshops planlagt i perioden april - juni er utsatt til høsten 2020. Les mer.
  • Både DUÅ-Norge og The Incredible Years har utarbeidet materiell for å støtte foreldre, barn og gruppeledere best mulig i forbindelse med koronautbruddet våren 2020.
  • Det er blant annet utarbeidet egne protokoller for hvordan du kan jobbe nettbasert i perioden da en ikke kan gjennomføre fysiske gruppemøter. Ny informasjon og materiell legges ut fortløpende.

Du finner mer informasjon og materiell på nettsiden Materiell i forbindelse med koronautbruddet.

Illustrasjon av et rødt, grønt og blå virus.