Papirfigurer av folk, hus og corona.

I forbindelse med koronautbruddet i 2020/2021 prøver DUÅ Norge etter beste evne å serve foreldre og gruppeledere via nettbasert veiledning og konsultasjon, samt å sette opp små fysiske eller digitale workshops for de som trenger opplæring av gruppeledere.

Hvis du er usikker på om workshop, opplæring eller veiledning vil bli gjennomført ut fra oppsatt plan eller savner invitasjon til enten fysisk eller nettbasert veiledning, så kontakt DUÅ-sentralt via e-post: kontakt@deutroligearene.no - eller ta kontakt ditt nærmeste DUÅ-kontor ved RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest eller RBUP Øst og Sør. Se kontaktinformasjon nederst på forsiden

Materiell

Det er utarbeidet en del tilrettelagt materiell både fra DUÅ Norge og The Incredible Years i forbindelse med utbruddet av COVID-19 våren 2020. Mer materiale vil bli tilgjengelig etterhvert som det blir oversatt og klargjort for digital opp- og nedlasting. Kontakt DUÅ-sentralt på epost: kontakt@deutroligearene.no hvis du savner aktuelt materiale.

For foreldregrupper

Veileder om hvordan en kan opprettholde kontakten og støtten til foreldre og fagpersonell når fysiske gruppemøter ikke kan gjennomføres. Kontakt DUÅ-sentralt på epost: kontakt@deutroligearene.no hvis du ønsker å få tilgang til materialet.

For foreldre- og barnegrupper

Arbeidsoppgaver og aktivitetsforslag til barn og foreldre som er hjemme fra skole, SFO og barnehage på grunn av utbruddet. Kontakt DUÅ-sentralt på epost: kontakt@deutroligearene.no hvis du ønsker å få tilgang til materialet.

For barnegruppene (Dinosaurskole)

Organisering av Dinosaurskole høst 2020/ vår 2021

Brev fra Dina Dinosaur og samarbeidsoppgaver for hjemmebruk:

Manus til samling i Dinosaurskolen, som tematiserer koronautbruddet og konsekvensen dette gir både med tanke på kontakt med slekt og venner, samt bekymringene som kan oppstå når både media og alle rundt en snakker om smittefare, antall døde, etc. Kontakt DUÅ-sentralt på e-post: kontakt@deutroligearene.no hvis du ønsker å få tilgang til materialet.

April 2020: Ny barnebok om korona-pandemien for barnehagebarn: "Alt skal bli bra", forfatter Lise Ones m/veileder for voksne av Jon-Håkon Schultz.

April 2020: Historien om Coronaviruset – en fortelling til barn, ref: Klinikk for krisepsykologi.

Mars 2021: Nytt hefte av professor Jon-Håkon Schultz - Trygge koronasamtaler med barn - Innspill til barnehagelærere, lærere og foreldre . Last ned Trygge koronasamtaler med barn - Innspill til barnehagelærere, lærere og foreldre (pdf)

For Skole- og barnehageprogrammet

Mars 2021: Nytt hefte av professor Jon-Håkon Schultz - Trygge koronasamtaler med barn - Innspill til barnehagelærere, lærere og foreldre. Last ned Trygge koronasamtaler med barn - Innspill til barnehagelærere, lærere og foreldre (pdf).

Materiell fra The Incredible Years for flere av DUÅ-programmene