Læreboka "De utrolige årene - en foreldreveileder" kommer ut i ny revidert utgave ca. 1.september 2020

Boka har flere nye kapitler og flere av de opprinnelige kapitlene er betydelig oppdaterte.