Læreboka "De utrolige årene - en foreldreveileder" lansert i ny revidert utgave 29. september 2020

Tredje utgave av boka er oppdatert og delvis omskrevet, og nye kapitler om coaching, kommunikasjon og problemløsning er kommet til.
Boka kan nå bestilles fra Gyldendal Akademiske Forlag eller fra bokhandel.