Ønsker du å bestille fagmateriell tilknyttet DUÅ?

DUÅs fagbøker kan kjøpes i ordinær bokhandel eller bestilles digitalt via bokforhandlere. Prisen på fagbøkene kan variere mellom de ulike bokhandlerne.

Lenke til Gyldendal.no, med oversikt over hvilke fagbøker som tilbys fra DUÅ. 

Brukerhåndbøker/ manualer knyttet til hvert av DUÅ-programmene gjøres tilgjengelig etter inngått implementeringsavtale med RKBUene/RBUP