Ønsker du å få tilgang til fagmateriell tilknyttet DUÅ?

DUÅs fagbøker kan kjøpes i ordinær bokhandel eller bestilles digitalt via bokforhandlere. Prisen på fagbøkene kan variere mellom de ulike bokhandlerne. RKBUene/RBUP har ingen fortjeneste av å formidle bøker, hefter eller programsett som benyttes i DUÅs programserie.

Følgende bøker benyttes sammen med DUÅ-foreldreveiledningsprogrammer 0 - 12 år:

 • C. Webster-Stratton (2014), Utrolige spedbarn - En veileder om spedbarnets første år. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • C. Webster-Stratton (2013), Utrolige småbarn. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • C. Webster-Stratton (2020) De utrolige årene - En foreldreveileder for deg med barn mellom 3 - 8 år. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • C. Webster-Stratton (2018), Utrolige lærere - Hvordan fremme barns sosiale, emosjonelle og faglige ferdigheter i skole og barnehage. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • ADHD Norge (2018), De Utrolige Årene - Foreldreveiledning til familier med barn som har ADHD. Oslo: ADHD-Norge
 • RKBU Vest, NORCE (2019), Foreldrestøtte ved ADHD-vansker. Bergen: NORCE

Lenke til Gyldendal.no, med oversikt over hvilke fagbøker som tilbys fra DUÅ. 

Brukerhåndbøker/ manualer knyttet til hvert av DUÅ-programmene gjøres tilgjengelig fra RKBUene/ RBUP ved inngått implementeringsavtale med ditt nærmeste regionsenter (RKBU/RBUP).

Følgende IY-programmer er oversatt til norsk:

 • DUÅ-foreldreveiledning 0-1 år
 • DUÅ-foreldreveiledning 1-3 år
 • DUÅ-foreldreveiledning, universalforebygging 2-6 år
 • DUÅ-foreldreveiledning 3-6 år
 • DUÅ-foreldreveiledning 6-12 år
 • DUÅ-foreldreveiledning 2-6 år, autismespekter- og språkvansker (utdelingsmateriell og videovignetter)
 • DUÅs skole- og barnehageprogram
 • DUÅs Dinosaurskole i smågrupper (3-8 år), barnegruppe, indikert tilbud og behandling
 • DUÅs Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage (3-8 år), barnegruppe, universalforebyggende tiltak.
 • DUÅs hjemmebaserte veiledning 0-1 år, 1-3 år, 3-6 år og 6-12 år (protokoller for tilpasset bruk av de programmene til hjemmebasert veiledning)
 • DUÅ-tilpasset barn med ADHD-vansker (protokoller for tilpasset bruk av foreldreprogrammene 3-6 år og 6-12 år)

Lenke til The Incredible Years (IY), med oversikt over hvilke DUÅ-brukerhåndbøker (manualsett m/videovignetter) som finnes på norsk

RKBUene/RBUP har ingen fortjeneste av å formidle bøker, hefter eller programsett som benyttes i DUÅs programserie.