Barne- og ungekongressen 2018

Ikke tilgjengelig
15/02/2018

 

Arrangementet er en del av den store Barne- og ungekongressen 2018 i uke 17. I forbindelse med fagkonferansen, vil det også bli arrangert veiledninger og andre møtepunkter for DUÅ-gruppeledere, DUÅ-veiledere, DUÅ-koordinatorer, etc de påfølgende dagene; 26. og 27. april.

DUÅs årlige nasjonale fagkonferanse onsdag 25. april, er en del av denne kongressen

Påmelding til veiledninger og andre møtepunkt 26. og 27. april

Vis hele kalenderen