Overview_of_Trondheim_2008_03Fra 1. mars 2015  ble De Utrolige Årene enda bedre forankret i Region Midt-Norge, via ansettelse av nøkkelpersonell i Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Midt NorgeRKBU Midt-Norge, NTNU.

I første omgang er det trainer og faglig leder Siri Gammelsæter og mentor Sigrid Ness som er ansatt, men flere kommer til i løpet av året.

Dette medfører at alle tre RKBU'ene nå har nøkkelpersonell fra DUÅ ansatt i sine sentre; RKBU NordRKBU Midt-Norge og RKBU Vest.

Vi ser frem til enda bredere samarbeid på tvers av regionene, - til beste for barn og familier rundt om i landet!