DUÅ-mentor i opplæring/Rådgiver

Implementering og drift i region Vest

Opplæringsprogram:

Barneprogrammet Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage

RKBU Vest, NORCE