Utdanningsnytt 20. mai 2021
Fagfolk fra universitet og PPT ulike steder i Norge, stiller seg kritiske til Monica Selands, DMMH, omtale av DUÅs barnehageprogram i boken «Når evidens møter praksis» (2020).
De hevder at kritikken i hovedsak er ideologisk basert og at forfatteren foretar kraftige feilslutninger og avslører manglende kjennskap til- og forståelse av programmet.
Monica Seland jobber ved Dronning Mauds Minne, høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)