Etter å ha vært sentral i ledelsen og leder for De Utrolige Årene (DUÅ) Norge siden starten i 1998, overlater Willy-Tore Mørch nå roret til erfarne DUÅ kolleger i Tromsø, Bergen og Trondheim. Han vil bidra videre i DUÅ som spesialrådgiver.

 willytoremorch012014

DUÅs nye lederteam fra 1. januar 2014:

Bjørn Brunborg, RKBU Vest, Oddbjørn Løndal, RKBU Nord og Siri Gammelsæter, St. Olavs hospital. Hovedkontoret for DUÅ Norge vil fortsatt ligge ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet.

Les mer om endringen i DUÅ ledelsen på nettsiden til RKBU Nord.

nyttstyreduaa