Bilde av ark i forskjellige farger og en blyantVi har nylig lagt ut oppdatert utdelingsmateriell til de fleste av DUÅ-programmene. Dette gjelder blant annet tilpasning til de nye bøkene De utrolige årene - en foreldreveileder og  Utrolige lærere, - men også annet.

Dere finner materialet tilgjengelig her: https://dua.uit.no/velkommen/

PS: Du må være innlogget som bruker av DUÅs hjemmeside for å få tilgang til materialet.

Dersom du ikke får tilgang til materialet, så ta kontakt på kontakt@deutroligearene.no