Sjekklistene ligger på området Materiell for foreldreprogrammene

Oppdaterte sjekklister og foreldrenes hjemmelekser er tilpasset den reviderte utgaven av læreboka "De utrolige årene – en foreldreveileder for deg med barn i alderen 3-8 år"(2020)