De Utrolige Årene (DUÅ) er en programserie bestående av åtte ulike moduler. Programmene er utviklet for å fremme god samhandling barn imellom og mellom barn og voksne, samt forebygge og behandle atferds- og sosiale vansker hos barn.

Foreldreprogrammene

Foreldreprogrammene er utviklet for foreldre til barn i alderen 0 - 12 år. Programserien inneholder fem foreldreprogram som retter seg mot forskjellige aldersgrupper. Les mer om Foreldreprogrammene.


Barneprogrammene - Dinosaurskole

Dinosaurskoleprogrammene består av et universalforebyggende program som benyttes i ordinære barnegrupper, enten i 1. - 3. klasse, i SFO/ASK eller i barnehage, og et målrettet tiltak, og som behandlingsprogram for barn med kjente vansker. Les mer om Barneprogrammene - Dinosaurskole.


Skole- og barnehageprogrammet

Skole- og barnehageprogrammet retter seg mot barn i alderen 3 - 8 år, og er et universalforebyggende program som kan gis til alle ansatte i barnehager eller 1. - 3. trinn og SFO/AKS. Med begrensede tilpasninger kan programmet tilbys opp t.o.m. 7.trinn. Les mer om Skole- og barnehageprogrammet.


Etterutdanning

Vi tilbyr DUÅs foreldreveiledning (3-12 år) som etterutdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Les mer om DUÅs etterutdanning.