De Utrolige Årene (DUÅ) er en programserie bestående av åtte ulike moduler. Programmene er utviklet for å fremme god samhandling barn imellom og mellom barn og voksne, samt forebygge og behandle atferds- og sosiale vansker hos barn.

Foreldreprogrammene

Foreldreprogrammene er utviklet for foreldre til barn i alderen 0 - 12 år. Programserien inneholder fem foreldreprogram som retter seg mot forskjellige aldersgrupper. Les mer om Foreldreprogrammene.

Barneprogrammene - Dinosaurskole

Dinosaurskoleprogrammene består av et universalforebyggende program som benyttes i ordinære barnegrupper, enten i 1. - 3. klasse, i SFO/ASK eller i barnehage, og et behandlingsprogram for barn med kjente vansker. Les mer om Dinosaurskoleprogrammene

Skole- og barnehageprogrammet

Skole- og barnehageprogrammet retter seg mot barn i alderen 3 - 8 år, og er et universalforebyggende program som kan gis til alle ansatte i barnehager eller 1. - 3. trinn og SFO/AKS. Les mer om Skole- og barnehageprogrammet.

Videreutdanning

Vi tilbyr videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) i De Utrolige Årene på masternivå.

Sertifisering

Alle DUÅ-programmene har innebygget et kvalitetssikringssystem via formell sertifisering. Hvordan bli sertifisert DUÅ-gruppeleder