De Utrolige Årene (DUÅ) publiserer en rekke artikler, bøker, bokkapitler og er omtalt i media. Under finner du noen fagartikler, vitenskaplige publikasjoner og medieomtaler om DUÅ.

Læreboka "De utrolige årene - en foreldreveileder" kom i ny revidert utgave i 2020

Du kan lese flere både norske og internasjonale vitenskaplige publikasjoner og fagartikler i artikkelarkivet til ©The Incredible Years®.

Fagartikler


Vitenskaplige publikasjoner


Videoressurser

Videoressurser fra the ©Incredible Years®
Andre videoressurser

Videoforelesning fra Barne og ungekongressen 2020 v/Oddbjørn Løndal og Janne Evertsen, RKBU Nord, UiT


  • Nye videos vil bli delt etterhvert

Medieomtale

- Jeg trodde vi gjorde bra ting
Går på kurs for å lære om oppdragelse og bli bedre foreldre. – Jeg tror ikke det finnes foreldrepar som ikke har utfordringer. Alle kan få noe matnyttig ut av et slikt kurs, uansett om man har store eller små ting å jobbe med. Publisert: nrk.no, 09.06.2019: «-Jeg trodde vi gjorde bra ting»
Empowering parents by teaching positive parenting techniques - Norway
Verdens helseorganisasjon har lagt merke til hvordan det jobbes med foreldreveiledning i Norge via DUÅ. Publisert: WHO, «Empowering parents by teaching positive parenting techniques – Norway»
Mer ros og mindre nei gir snille barn
DUÅs skole- og barnehageprogram har vært systematisk implementert i barnehagene i Vågan kommune, Lofoten gjennom flere år. Nå har alle barnehagene i kommunen vært gjennom opplæringen og tilbakemeldingene er gode. Publisert: Vågan avis, Lofoten 31.08.2016: «Mer ros og mindre nei gir snillere barn» og «Tidenes kurs-suksess?»
De gjør en forskjell for barn og familier