"Mer ros og mindre nei gir snille barn"

DUÅs skole- og barnehageprogram har vært systematisk implementert i barnehagene i Vågan kommune, Lofoten gjennom flere år. Nå har alle barnehagene i kommunen vært gjennom opplæringen og tilbakemeldingene er gode. Publisert: Vågan avis, Lofoten 31.08.2016: Vågan avis_1.8.16 og Leder_Våganavisa_31.08.16

Fra Uni Research, Bergen sin hjemmeside etter DUÅs fagdag 2016

UNder DUÅs fagdag 2016 fikk BUP Trondheim pris for årets DUÅ-organisasjon og Knut Wisløff, rektor ved barneskole i Sør-Varanger kommune fikk prisen Årets Utrolige medarbeider. De ble trukket frem for å ha benyttet De Utrolige Årene-programmene på en svært god måte. Uni Research sin hjemmeside juni 2016

Fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) sin hjemmeside:

Gjengivelse av kronikk i Trønder-Avisa 30.10.2014, der sammenhengen mellom forskningsbaserte programmer og begrepet danning diskuteres: Tidlig innsats via De Utrolige Årene (DUÅ)

 

wordle-media-literacy

Stram håndheving av bevilgninger til opplæringspenger fra NAV:
I spørretime i Stortinget forsvarte arbeids- og sosialministeren stram håndheving av bevilgninger til opplæringspenger fra NAV. Dette rammer foreldre som på grunn av tapt arbeidsfortjeneste ikke har råd til å motta veldokumenterte behandlingstilbud; deriblant DUÅs foreldregrupper i BUP. Dette er paradoksalt, siden ministeren samtidig betegner DUÅs foreldregrupper som "et fantastisk tilbud for mange foreldre". Hør ministerens svar (telleverk 2.02.35):


Drømmelæreren er først og fremst snill

NTNU v/professor May Britt Drugli og førsteamanuensis Anne Mari Undheim har stilt spørsmål til elever på 3., 6. og 8. trinn ved ulike skoler om hvordan "drømmelæreren" er?
Å være en drømmelærer handler både om å være faglig dyktig og å ha en væremåte som fremmer trivsel og lærelyst blant elevene.
Les mer om hva elevene fremhever:
Publisert den 3. feb 2014.

 

Erfaringer med DUÅs skole- og barnehageprogram i Danmark

For ca ett år siden deltok fagfolk fra tre danske kommuner på workshop i Norge innen Skole- og barnehageprogrammet. De starte deretter sine aller første gruppene i Danmark innen dette programmet. Gruppelederne har har mottatt veiledning fra Norge. De deler nå sine erfaringer med programmet og tilbakemeldingene er svært positive. Les mer
Publisert: Holstebro kommunes hjemmeside, 30.03.2012.

Evaluering_Danmark_DeUtroligeÅr

Mørch om vellykket veiledning og veiledningsprosesser i DUÅ

Som del av et kapittel i en ny bok har professor Willy-Tore Mørch blant annet fått spørsmål om hvordan veiledningen i De utrolige årene foregår og hvilke forutsetninger som bør ligge til grunn i en vellykket veiledning.
Publisert: Universitetet i Tromsøs nettside, 30.03.2012
Les hele artikkelen

Kostnad- nytteanalyse angående dansk DUÅ

Danmarks sosial og integrasjonsminister Karen Hækkerup varsler et oppgjør med tiltak som ikke virker. En analyse Rambøll Danmark har gjort for den danske sosial- og integrasjonsministeriet viser at det er store gevinster å hente både menneskelig og økonomisk, når man bruker metoder med dokumenterte effekt. Fire konkrete metoder kan på sikt alene spare inn 2,5 milliarder kroner årlig i Danmark. Dette gjelder når metodene anvendes fullt ut. Publisert: Det danske dagbladet Politiken, 15.03.2012
Les hele artikkelen

Bli bedre på å leke!

De fem siste årene har rundt 350 foreldre med barn som utfordrer
litt mer enn gjennomsnittet, fått kurset «De utrolige årene» gjennom kommunene Levanger, Verdal og Inderøy.
Publisert: Trønderavisa, 14.01.2012
Les hele artikkelen

Artikkel der De Utrolige Årenes 5 - 6 års oppfølgingsstudie omtales. Funn fra forskning på De Utrolige Årene; 5- 6 års oppfølgingsstudie

Behandling som hjelper mot atferdsproblemer
Publisert: Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 20.05.2011
Les hele artikkelen

På Dinosaurskulen med Dina og Willy

Bjørn og dei andre førskuleungane i Marihøna barnehage feira med kake og dinovaflar, då dei tysdag tok farvel med dei nye venene Dina Dinosaur og Willy.
Publisert: Vest Nytt, 27.05.2010
Les hele artikkelen

Dinosaurskole på Stenbråten

Elevene på Stenbråten skole er de første i Oslo som får gå på Dinosaurskole; et pedagogisk program for å styrke barns sosiale- og emosjonelle kompetanse.
Publisert: Nordstrands blad, 06.04.2010
Les hele artikkelen

For dei urolege og utrulege

Rolege barn kjem dei aldri til å få. Men det er blitt færre konfliktar og eit lågare støynivå.
Publisert: Jærbladet, Stavanger, 16.03.2010
Les hele artikkelen

De Utrolige Årene ved Stenbråten skole - En ekte Dinosaurhistorie
Publisert: Oslo kommune/Utdanningsetaten - STENBRÅTEN SKOLE, 01.10.2009

Les hele artikkelen

Professor Willy-Tore Mørch; Aftenpostens familierådgiver
Publisert: Aftenposten A-magasinet, 25.09.2009

Les hele artikkelen