Helsedir og RKBU/ RBUP oppfordrer til sertitisering

Veien til sertifisering

Incredible Years® Certification Road Map. Klikk her for å laste ned et større kart i PDF.

Helsedirektoratet og de regionale kunnskapssentrene for barn og unges psykiske helse (RKBU/ RBUP) finansierer De Utrolige Årene (DUÅ). De ønsker en høy sertifiseringsprosent av gruppelederne innen DUÅ, for å sikre godt kvalifiserte gruppeledere.

Rutiner for sertifisering er relativt lik innen de ulike DUÅ-programmene, men har samtidig nyanseforskjeller pga ulik utforming av programmene og ulike målgrupper.

Les sertifiseringsrutinene på The Incredible Years (IYs) hjemmeside

Aktuelle norske skjema for bruk i sertifiseringen finnes i hvert programs manual. I Norge foretas sertifiseringsvurdering av videomateriale fra gruppelederne hovedsaklig av norske DUÅ-mentorer, mens behandling av sertfiseringspapirene og selve sertifiseringen skjer hos The Incredible Years (IY) i USA. Du kan laste ned aktuelle engelske skjema og beskrivelser via linken over. Hvis du er usikker på hva som gjelder for programmet du jobber med, så kontakt din nærmeste DUÅ-veileder eller DUÅ-mentor og spør. For Dinosaurskolen i klasserom, SFO og barnehage er det utarbeidet en norsk oversikt

Innsending av sertifiseringspapirer

Det enkleste og billigste er å sende alle papirene digitalt til The Incredible Years (IY) i USA som vedlegg til e-post, - og ingenting via ordinær post. Hvis alle vedleggene lagres som PDF, kan en sende relativt store filer som vedlegg til e-post. Det beste vil være å organisere alle papirene i rekkefølgen som IY skisserer i oversikten på hjemmesiden sin, scanne papirene samlet via materen på kopimaskinen og deretter sende alt som én fil til IY. Flere vedlegg går også greit, men alt bør sendes samlet eller direkte etter hverandre. IYs kontaktperson for sertifiseringer er Program Support Coordinator Lisa Wallace-Gloria og papirene skal sendes til henne. Hennes e-postadresse er lisawg@incredibleyears.com  The Incredible Years har også digital Dropbox for større filer hvis det er behov for det. Sending via digital Dropbox avtales med Lisa Wallace-Gloria lisawg@incredibleyears.com eller via IYs felleskonto incredibleyears@incredibleyears.com

Ved innsending av sertifiseringspapirer til IY skal gruppeleder alltid oppgi hvilket regionsenter (RKBU/RBUP) han/hun sorterer under, samt informere sin nærmeste DUÅ-mentor om innsending av materialet.

Hvis IY savner noe materiale som kreves for å fullføre sertifiseringen din så vil de ta kontakt og etterlyse dette.

Kostnader

Kommuner og enheter som har signert implementeringsavtale med DUÅ-Norge via sitt nærmeste regionsenter (RKBU/RBUP), får dekket kostnadene til sertifisering av gruppelederne sine. Ved innsending av sertifiseringspapirene til IY skal gruppeleder alltid oppgi hvilket regionsenter han/hun sorterer under, samt informere sin nærmeste DUÅ-mentor om innsending av materialet. Da vil faktura for sertifiseringskostnader gå direkte til riktig regionsenter.

Lykke til!