Helsedirektoratet og RKBU/ RBUP oppfordrer til sertitisering

Helsedirektoratet og de regionale kunnskapssentrene for barn og unges psykiske helse (RKBU/ RBUP) finansierer De Utrolige Årene (DUÅ). De ønsker en høy sertifiseringsprosent av opplærte gruppeledere innen DUÅ, for å sikre best mulig kvalitet på tilbudene.

Veien til sertifisering

Incredible Years® Certification Road Map. Klikk her for å laste ned kartet i PDF.

Rutiner for sertifisering er relativt lik innen de ulike DUÅ-programmene, men har samtidig nyanseforskjeller pga ulik utforming av programmene og ulike målgrupper.

Sertifiseringsrutiner

Aktuelle norske skjema for bruk i sertifiseringen finnes i hvert programs manual. I Norge foretas sertifiseringsvurdering av videomateriale fra gruppelederne hovedsaklig av norske DUÅ-mentorer, mens behandling av sertfiseringspapirene og selve sertifiseringen skjer hos The Incredible Years (IY) i USA. Du kan finne sertifiseringsrutinene og laste ned aktuelle engelske skjema på IY USA sin hjemmeside.

Ta kontakt din nærmeste DUÅ-veileder eller DUÅ-mentor hvis du er usikker på hva som gjelder for programmet du jobber med.

For Dinosaurskolen i klasserom, SFO og barnehage er det utarbeidet sertifiseringsrutiner på norsk (pdf).

Innsending av sertifiseringspapirer

Det enkleste og billigste er å sende alle papirene digitalt til The Incredible Years (IY) i USA som vedlegg i e-post - og ingenting via ordinær post. Hvis alle vedleggene lagres som PDF, kan en sende relativt store filer som vedlegg i e-post. Det beste vil være å organisere alle papirene i rekkefølgen som IY skisserer i oversikten på hjemmesiden sin, scanne papirene samlet via materen på kopimaskinen og deretter sende alt som én fil til IY. Flere vedlegg går også greit, men alt bør sendes samlet eller direkte etter hverandre.

IYs kontaktperson for sertifiseringer er Program Support Coordinator Lisa Wallace-Gloria og papirene skal sendes til henne. E-postadressen til Lisa er lisawg@incredibleyears.com 

The Incredible Years har også digital Dropbox for større filer hvis det er behov for det. Sending via digital Dropbox avtales med Lisa Wallace-Gloria lisawg@incredibleyears.com eller via IYs felleskonto incredibleyears@incredibleyears.com

Ved innsending av sertifiseringspapirer til IY skal gruppeleder alltid oppgi hvilket regionsenter (RKBU/RBUP) han/hun hører til, samt informere sin nærmeste DUÅ-mentor om innsending av materialet.

IY kontakter deg hvis de savner materiale som kreves for å fullføre sertifiseringen.

Kostnader

Kommuner og enheter som har signert implementeringsavtale med DUÅ-Norge via sitt regionsenter, kan få dekket kostnadene til sertifisering av gruppelederne sine. Her kan regionale forskjeller forekomme.  Ved innsending av sertifiseringspapirene til IY skal gruppeleder alltid oppgi hvilket regionsenter han/hun hører til, samt informere sin nærmeste DUÅ-mentor om innsending av materialet. Da vil faktura for sertifiseringskostnader gå direkte til riktig regionsenter.