Faglig leder og trainer for DUÅ i Norge

Opplæringsprogram:

Mentor i foreldreprogrammene 2-12 år

RKBU Midt-Norge, NTNU