En universalforebyggende opplæring for ansatte i barnehager, SFO/AKS og grunnskoler (småskoletrinnet).

Under utarbeidelse. Mer info kommer.